Servicios

Targeta agrícola

La Targeta identificativa agrícola supramunicipal permet un millor control i prevenció dels robatoris en el camp facilitant a la Guàrdia Civil i a les policies locals dels municipis on està implantada la identificació dels vehicles associats als propietaris de les diferents finques.

  • La sol·licitud de la targeta identificativa agrícola s'ha de realitzar de manera presencial a les dependències de l'OIAC.

Sol·licitud / Denúncies / Comunicacions irregularitats en camins / parcel·les de la zona rústica dins del terme municipal de Vinaròs

Sol·licitud canvi de cultiu

  • Es presentarà una instància genèrica sol·licitant-ho, electrònicament o a les dependències de l'OIAC

Sol·licitud líquid contra mosca varietats primerenques de cítrics (Ceratitis Capitata Wied)

La Generalitat Valenciana a través de la seua corresponent Conselleria, repartix líquid contra la mosca de les varietats primerenques i extraprimerenques de cítrics (Ceratitis Capitata Wied) als propietaris de parcel·les que cultiven les varietats de cítrics relacionats en les circulars remeses als ajuntaments, els que actuen com a intermediaris, cada temporada. Una vegada sol·licitat, es rep i la recollida d’aquest es realitza en la Cooperativa Agrícola El Salvador de Vinaròs.