Servicios

Pla Local de Cremes de Vinaròs

Tenint en compte el Reglament de la llei Forestal de la Comunitat Valenciana (art. 148), s'acorda per part de l'Ajuntament de Vinaròs aprovar el PLA LOCAL DE CREMES (PLQ) perquè actue com a normativa fonamental, dins del terme municipal, en la gestió de l'ús cultural del foc.

Les autoritzacions poden sol·licitar-se mitjançant el tràmit "Instància general" de la seu electrònica de l'Ajuntament de Vinaròs, o bé en l'Oficina OIAC de Vinaròs, Plaça Jovellar número 2, aportant número de polígon i de parcel·la. 

El Pla es pot consultar en l'enllaç següent,

Plànol zonificació PLQ

Text PLQ

NOMÉS REQUEREIXEN D'AUTORITZACIÓ LES CREMES QUE ES REALITZEN EN PARCEL·LES UBICADES EN ZONA D'INFLUÈNCIA FORESTAL (ZIF). Pot consultar si la parcel·la es troba en zona ZIF a través del següent enllaç:  https://prevencionincendiosgva.es/ , fent click a "Consulta ZIF", indicant Polígon i Parcel·la o Referència cadastral. 

Període de crema: del 17 d'octubre al 31 de maig. Hora límit: fins les 13:30 hores.