Servicios

Pla Local de Cremes de Vinaròs

Davant del greu problema que suposa per a les muntanyes d'aquest municipi les conseqüències que es deriven d'un incendi forestal i, emparats en el Reglament de la llei Forestal de la Comunitat Valenciana (art. 148), s'acorda per part de l'Ajuntament de Vinaròs aprovar el PLA LOCAL DE CREMES (PLQ) perquè actue com a normativa fonamental, dins del terme municipal, en la gestió de l'ús cultural del foc.

Les autoritzacions se sol·licitaran en l'Oficina OIAC de Vinaròs, en Plaça Jovellar número 2, aportant número de polígon i de parcel·la.

El Pla es pot consultar en l'enllaç següent: PLA LOCAL DE CREMES

Inici període de crema: 16 d'octubre de 2018