Servicios

Pla Local de Cremes de Vinaròs

Tenint en compte el Reglament de la llei Forestal de la Comunitat Valenciana (art. 148), s'acorda per part de l'Ajuntament de Vinaròs aprovar el PLA LOCAL DE CREMES (PLQ) perquè actue com a normativa fonamental, dins del terme municipal, en la gestió de l'ús cultural del foc.

Les autoritzacions poden sol·licitar-se mitjançant el tràmit "Instància general" de la seu electrònica de l'Ajuntament de Vinaròs, o bé en l'Oficina OIAC de Vinaròs, Plaça Jovellar número 2, aportant número de polígon i de parcel·la. 

El Pla es pot consultar en l'enllaç següent, i només requereixen d'autorització aquelles cremes que es realitzen a menys de 500 metres de distància de sòl forestal (zones de risc màxim i risc mitjà): 

Plànol zonificació PLQ

Text PLQ

Període de crema: del 16 d'octubre al 31 de maig. Hora límit: fins les 13:30 hores.