Servicios

DADES DE CONTACTE

Dades del Regidor

Anna Fibla

Anna Fibla Pauner

Concejala de Desenvolupament Local (Agricultura, Pesca, Comerç) i Cultura i Patrimoni

Dades del policia rural
Juan Javier Salom Meseguer
jsalom@vinaros.es

Dades secretaria Regidoria
Carmen Fàbrega - Oficina OIAC (Ext. 329)
cfabrega@vinaros.es