Servicios

CURS COMPLET: Informació en relació a Curs Poda de Cítrics a Vinaròs

Data: des del 4 fins el 6 de març de 2019

Horari: des del 16 fins les 19.00 hores (9 hores)

Lloc: VINALAB (Carrer Galícia, 12)

Inscripcions:Oficina OIAC Ajuntament de Vinaròs (Plaça Jovellar, 2) - Carmen Fábrega

Telèfon de contacte: 964.40.77.00 (Ext. 329) / Correu electrònic: cfabrega@vinaros.es

El curs és GRATUIT

Sol·licituds - Programació - Cartell

Aspectes a tractar:

 • Introducció teòrica a la poda de cítrics
 • Pràctica de poda cítrics al camp

 

** Us fem saber que la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, ens ha informat que enguany no es farà repartiment gratuït de líquid corresponent a la Campanya Ceratitis Capitat Wied 2018 en varietats Tempranes de Cítrics 2018

Presentació de sol·licituds de la Campanya Ceratitis Capitat Wied 2018 en varietats Tempranes de Cítrics i Caqui 2018

 • Carta informativa repartiment Lambda Cihalotrin i Sprintor per a Tempranes i Caqui Ceratitis 2018
  • Instància amb les dades del propietari
  • Varietats citrícoles a tractar
  • Hectàrees de la parcel·la (ha d'estar al terme municipal de Vinaròs)
  • Situació (polígono i parcel·la)
  • Antiguitat de la plantació
  • S'ha de presentar a les dependències de l'OIAC de l'Ajuntament de Vinaròs de la Plaça Jovellar número 2. Horari de 09.00 fins 14.00 hores
  • Termini de presentació:

Formulari robatoris en el camp

Decàleg de seguretat de l'agricultor

Enllaç pàgina web Guàrdia Civil per a realitzar denúncies electrònicament:

Danys cultius fauna

En cas d'invasió en les parcel·les d'espècies que danyen els cultius, sol·licitem fer-ho saber a la Regidoria d'Agricultura d'aquest Ajuntament, així com omplir el model adjunt:

Model danys cultius fauna

Bàscula pesacamions

Preus pesades i localització

Banc de terres

El Banc de Terres de Vinaròs és una iniciativa de la Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Vinaròs, amb la qual s'intenta pal·liar l'abandó de les parcel·les rústiques i al mateix temps intentar donar solució a la creixent problemàtica agroambiental derivada de l'abandó dels camps, com per exemple la proliferació de plagues, rosegadors, erosió del sòl, degradació paisatgística, així com el no menys important risc d'incendi, i contribuir d'aquesta manera al manteniment del paisatge agrari del terme municipal.

La creació d'aquest Banc de Terres pretén incentivar els propietaris de parcel·les abandonades a la seua posada en cultiu a través de terceres persones, la qual cosa, a mig i a llarg termini, redundaria en una disminució dels problemes agroambientals anteriorment descrits.