Servicios

Campanya Ceratitis capitat Wied 2018 en varietats Extratempranes de Cítrics i Caqui 2018

Formulari robatoris en el camp

Decàleg de seguretat de l'agricultor

Enllaç pàgina web Guàrdia Civil per a realitzar denúncies electrònicament:

Danys cultius fauna

En cas d'invasió en les parcel·les d'espècies que danyen els cultius, sol·licitem fer-ho saber a la Regidoria d'Agricultura d'aquest Ajuntament, així com omplir el model adjunt:

Model danys cultius fauna

Bàscula pesacamions

Preus pesades i localització

 

Banc de terres

El Banc de Terres de Vinaròs és una iniciativa de la Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Vinaròs, amb la qual s'intenta pal·liar l'abandó de les parcel·les rústiques i al mateix temps intentar donar solució a la creixent problemàtica agroambiental derivada de l'abandó dels camps, com per exemple la proliferació de plagues, rosegadors, erosió del sòl, degradació paisatgística, així com el no menys important risc d'incendi, i contribuir d'aquesta manera al manteniment del paisatge agrari del terme municipal.

La creació d'aquest Banc de Terres pretén incentivar els propietaris de parcel·les abandonades a la seua posada en cultiu a través de terceres persones, la qual cosa, a mig i a llarg termini, redundaria en una disminució dels problemes agroambientals anteriorment descrits.